Napirend

A gyerekek

mindennapjai

A bölcsis és az óvodás korú gyermekek mindennapjait igyekszünk színes és változatos tevékenységekkel gazdagítani és színvonalassá, élvezhetővé tenni. A jó napirend az egyik alapköve a gyermekek nyugodt óvodai, bölcsődei életének, hiszen ettől érzik magukat biztonságban.

Az ugyanabban az időpontban ismétlődő tevékenységek segítik őket a kiszámíthatóságban. Egyes csoportok napirendje a gyermekek életkorát figyelembe véve eltérően alakulhat, de az egyes tevékenységre fordított idő és a tevékenységek közötti folyamatos átmenet biztosítása elengedhetetlen minden csoport életében. A játék szerepe kiemelkedő fontosságú, így a szabad játékra minden nap hosszan és zavartalanul biztosítunk időt.  • közben reggelizés (8:45 – 9:00)
  • testápolási teendők
  • komplex foglalkoztatás
  • beszélgető kör
  • anyanyelvi nevelés mesével, verssel, dramatizálással
  • rajz, mintázás, kézimunka
  • zenei nevelés
  • mozgásfejlesztés
  • egyéni részképességek fejlesztése