Érdeklődőknek

Pár gondolat a

Szőlőszemről

Miért is született meg a Szőlőszem?

A Két Kis Mazsola Non-Profit Kft.  játszóházát valós igények kielégítésére hozta létre a 2010-es tanévre, mely Nagykovácsiban, Remeteszőlősön és a környékbeli településeken, kerületekben élő bölcsődés és óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátására hivatott, családias légkörű, kis létszámú közösségben. Így jött létre a Szőlőszem I-II-III és Játszóház.

Miután a 3 családi napközit a gyermekek maximális létszámmal belakták, szükségessé vált az intézményesítés és a bővítés, így 2012-ben átalakulva megnyitottuk a Szőlőszem Óvodát és Bölcsődét Nagykovácsiban.

Jelenleg három, korosztály szerinti differenciált csoporttal plusz bölcsődés korúaknak kialakított kis közösséggel működünk, így a gyermekek 1 éves kortól egészen 7 éves korig élvezhetik a Szőlőszem Óvoda és Bölcsőde szeretetét, odafigyelve arra, hogy koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodjunk róluk, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

Szakmai programunk megszületése előtt igyekeztünk felmérni a szülői igényeket, helyi adottságokat, és mindezeket integrálni az általunk közvetíteni kívánt nevelési értékekbe. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen jött létre a kétnyelvű nevelési-szakmai programunk.

Óvodai programunk épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, összhangban van az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával:

Az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását

Az iskolai potenciális zavarok megelőzését, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

A jelzett területeken történő fejlesztés, értelmezésünk szerint: a gyermekek érési folyamatához igazított, életkori sajátosságainak megfelelő, ahhoz messzemenően illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő szomatikus és pszichés funkciók kibontakoztatásához biztosít szociális és tárgyi környezetet.

Ebben meghatározó a 3-7 éves kor alapvető sajátossága – az érzelmi biztonság alapszükséglete, az érzelem vezérelt megismerés, az élmény fonalán haladó gondolkodás.

A testi-lelki szükségletek kielégítése a gyermekek alapvető joga, melyre programunk messzemenően törekszik.

Nagy hangsúlyt fektetünk ezen kívül a környezeti és irodalmi nevelésre, a mozgásfejlesztésre és az iskolaelőkészítésre.

Minden hónapban egy meglepetésprogrammal kedvesedünk a szőlőszemes csemetéknek, melyeket általában jeles napokhoz, hagyományokhoz kötünk. Ilyenkor külső helyszíneken kalandozunk, ezzel is hozzájárulva a gyermekeink széleskörű világképéhez.

A színes napi foglalkozásokon kívül heti rendszerességgel logopédusunk, és pszichológusunk is segíti a gyermekek harmonikus fejlődését.

Programunk részeként extra szolgáltatásokat is nyújtunk, mint például a Zenebona, Meseterápia vagy Kisiskola  programok, melyeket külsős szakoktatók is segítenek.

Külön, fakultatív jellegű foglalkozásokon is részt vehetnek a gyermekek: úszás, balett, jóga és síoktatás szerepel aktuális palettánkon.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. Mivel a gyermekekkel a nap folyamán szakképzett pedagógusok foglalkoznak, lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük.

Törekszünk az egyéni bánásmód megvalósítására annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyerekeknek készségeik, képességeik fejlődjenek.

Küldetésünk a minőségi nevelés, fejlesztés megvalósítása, a boldog, kiegyensúlyozott, környezetével és önmagával harmóniában élő személyiség kialakítása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével játékosan, játékokon keresztül. Mivel az első 4 életévünkben szerezzük meg a tudásunk,ismeretünk 50%-át,érthető hát,miért választottuk hitvallásunknak a következő idézetet:

„Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét,
Amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon.
Ha rosszat ültetünk bele, megmételyezzük egész életre…
S ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágzik!”

Kodály Zoltán

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap